جت پرینتر تخم مرغ مدل DCN 860

جت پرینتر تخم مرغ مدل DCN850 مخصوص پرینت اطلاعات بر روی تخم مرغ می باشد.