جت پرینتر تخم مرغ مدل DCN 850

جت پرینتر و تاریخ زن مدل DCN 850، مناسب برای چاپ تاریخ و اطلاعات بر روی تخم مرغ