تاریخ زن دستی حرارتی رومیزی مدل DCN200

  • استفاده از ریبون به عنوان مواد مصرفی
  • مناسب برای محصولات با بسته بندی انعطاف پذیر
  • مکانیزم دستی حرارتی