تاریخ زن دستی حرارتی نیمه اتوماتیک مدل DCN210

دستگاه تاریخ زن حرارتی دستی جهت چاپ تاریخ تولید، انقضا، قیمت و غیره