لیبل زن اتوماتیک تخت یک طرفه مدل DCN ONE-SLA7200

دستگاه لیبل زن تخت یک طرفه مناسب برای چسباندن لیبل پشت چسبدار بر روی محصول با سطح تخت و صاف می باشد.