لیبل چسبان اتوماتیک تخت دو طرفه DCN SLA7900

دستگاه لیبل چسبان اتوماتیک تخت دو طرفه مناسب برای چسباندن لیبل پشت چسبدار بصورت همزمان به دو طرف محصول با سطح صاف و تخت می باشد .