دستگاه لیزر فایبر اتوماتیک مدل DCNLFA

  • قابلیت چاپ بر روی فلزات، پلاستیک های فشرده و کدر
  • منیع لیزر فایبر
  • قابلیت چاپ بصورت اتوماتیک
  • بدون احتیاج به مواد مصرفی