دستگاه لیزر فایبر اتوماتیک مدل DCNLFA

دستگاه لیزر فایبر اتوماتیک  نوعی از دستگاه های لیزر است که میتوانند بر روی قطعات فلزی ، پلاستیک فشرده و … بصورت اتوماتیک ( قطعه در حال حرکت